Exempció de responsabilitat

S’ha fet tot el possible per garantir que la informació proporcionada per Multum, Truven Health Analytics, Inc., Biblioteca Nacional de Medicina i ampfe.pt sigui exacta, actualitzada i completa, però no es garanteix cap efecte. A més, la informació sobre fàrmacs que conté pot ser sensible al temps i no s’ha d’utilitzar com a recurs de referència més enllà de la data que es descriu. Aquest material no recolza medicaments, no diagnostica pacients ni recomana teràpia. Aquesta informació sobre fàrmacs és un recurs de referència dissenyat com a complement i no com a substitut de l'experiència, l'habilitat, el coneixement i el criteri dels professionals sanitaris en l'atenció al pacient. L’absència d’advertència per a un determinat medicament o una combinació d’aquests en cap cas s’ha d’entendre que indica que el medicament o la combinació són segurs, efectius o adequats per a un pacient determinat.ampfe.pt i els seus proveïdors de contingut no assumeixen cap responsabilitat per cap aspecte de l'assistència sanitària administrat amb l'ajut de la informació proporcionada. La informació que conté no pretén cobrir tots els usos possibles, instruccions, precaucions, advertències, interaccions medicamentoses, reaccions al·lèrgiques o efectes adversos. Si teniu cap pregunta sobre els medicaments que esteu prenent, consulteu-ho amb el vostre metge, infermera o farmacèutic. Copyright 2018 ampfe.pt, Biblioteca Nacional de Medicina, Truven Health Analytics i Cerner Multum, Inc. Tots els drets reservats.